Rokovi

Poštovane koleginice i kolege,

       Međunarodna konferencija "Elektrane 2016" će se održavati

              od 23. do 26. novembra  2016. godine na Zlatiboru.

Prijava učešća sa/bez rada obavlja se poštom, elektronskom poštom ili preko sajta: http://e2016.drustvo-termicara.com/ gde možete pratiti najnovije vesti i važne informacije vezane za Međunarodnu konferenciju Elektrane 2016.

Krajnji rokovi:

  •   20. septembar  2016.  -   Dostavljanje apstrakta  
  •   1. oktobar 2016.         -  Obaveštenje o prihvatanju/odbijanju apstrakta  
  •   20. oktobar 2016.       -     Dostavljanje radova

Zvanični jezici konferencije ELEKTRANE 2016 su srpski i engleski.

Pripremljen apstrakt (do 500 reči, na srpskom i engleskom jeziku) sa adresom autora, treba poslati poštom ili elektronskom poštom (.doc ili .pdf format) ili preko sajta http://e2016.drustvo-termicara.com Organizacionom Sekretarijatu. Radovi podležu recenziji. U program Kongresa kao i u zbornik Kongresa na kompakt disku će biti uključeni samo prihvaćeni radovi.

Radovi od šireg naučnog /stručnog značaja će biti objavljeni i u časopisima Društva Termičara Srbije:

Molimo Vas, da informaciju o održavanju Međunarodne konferencije Elektrane 2016 prosledite svim zainteresovanim kolegama i stručnoj javnosti.

Organizacioni odbor