OBAVESTENJE

Za učesnike sa radom na Međunarodnoj konferenciji ELEKTRANE 2016.

Učesnici koji su poslali ili postavili svoj rad preko web sajta na srpskom jeziku,

neophodno je da isti postave u enegleskoj verziji (naslov, apstrakt i ključne reči)

ili pošalju na E-mail društva termičara.


Organizacioni odbor

Međunarodne konferencije

ELEKTRANE 2016