Zahtev za dobijanje profakture za uplatu kotizacija

Poštovani,

Blagovremeno zatražite PROFAKTURU za uplatu kotizacije za službu plaćanja u Vašoj firmi.

Zahtev za dobijanje profakture uputiti na:

Društvo Termičara Srbije
PP 522, 11001 Beograd, Srbija

Ljiljana Šopalović, Tehnička sekretarica Organizacionog odbora

Tel: + 381 11 6455 663, fax: +381 11 6453 670
e-mail: minavuk@vinca.rs

U zahtevu specificirate:

Naziv firme: ________________________________

Adresa firme: _______________________________

Telefon/fax: ________________________________

PIB: _____________________________________

Imena ljudi za koje se plaća kotizacija: ___________